web analytics
Scrisori din Bizanţ*

Scrisori din Bizanţ*

O carte samizdat din Basarabia, prima ediţie 1980, 5 exemplare, cât se putea la un singur tipar al maşinii de scris. * Unele fragmente din această carte au fost publicate de Victor Bârsan în revista „22” în martie 1991

3. Veacuri trec

5. Datorii